Zavolajte nám
+421 908 151 800
Pošlite nám email
wagreco@gmail.com
Sme k dispozícii
Po - Pia 9.00 - 16.00

Pre tento druh účtovníctva sú charakteristické podvojné zápisy, to znamená, že každý účtovný prípad sa musí zaúčtovať najmenej na dvoch účtoch, raz na ľavej strane (MD) a raz na pravej strane (D). Účty, na ktorých sa účtuje rovnaké účtovné prípady, sa označujú ako súvzťažne účty a zápisy o účtovných prípadoch na oboch stranách najmenej dvoch účtov sú označované ako súvzťažné zápisy.

Na Slovensku podvojným účtovníctvom účtujú účtovné jednotky zapísané v obchodnom registri.

Cenník pre podvojné učtovníctvo:

Mesačná cena zahŕňa:
- Spracovanie účtovníctva na pravidelnej báze v súlade s platnou legislatívou
- Vypracovanie a podanie mesačných/štvrťročných DPH
- Priebežné informovanie o výsledku hospodárenia reporty podľa vašich požiadaviek
- Vypracovanie štatistických výkazov
- Spracovanie výkazu Intrastat
Cenník podvojného účtovníctva:
Nasledovný cenník podvojného účtovníctva má informatívny charakter, ceny sa odvíjajú od individuálnych potrieb a požiadaviek klienta. Úlohou cenníka je predstaviť klientovi konkrétne účtovné úkony spojené so službou vedenia podvojného účtovníctva. Pre stanovenie konkrétnej konečnej ceny za poskytovanú službu je vhodnejšia individuálna konzultácia s našim klientom.

Počet položiek

Platiteľ DPH    

Neplatiteľ DPH

0-50 položiek

0,62 €

0,56 €

51-100 položiek

0,60 €

0,54 €

101-200 položiek

0,52 €

0,48 €

201-300 položiek

0,50 €

0,45 €

301-400 položiek

0,40 €

0,38 €

401-500 položiek

0,36 €

0,32 €

501 a viac položiek

0,35 €

0,30 €

Všetky uvedené ceny sú bez DPH
Cenník je platný od 01.09.2017

Závierka - podvojné účtovníctvo 50€ - 200€ závisí od rozsahu prác
Cena zahŕňa:
- Tvorba rezerv do účtovného obdobia
- Tvorbu opravných položiek
- Inventúry všetkých účtov
- Daňové priznanie, súvaha, výkaz ziskov a strát
- Výsledovka
- Poznámky k účtovnej závierke
- Podanie daňového priznania
- Odoslanie schváleniej závierky do Zbierky listín

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!